• تماس ما
  • 01332118283
  • ایمیل ما
  • info@prkiran.ir
  • آدرس ما
  • رشت - چهار راه گلسار-ابتدای بلوار انصاری - ساختمان البرز - واحد ۱۰

پروفایل ثبت نام شما

پروفایل ثبت نام بخش آموزش

این بخش به منظور جویای شدن شما از وضعیت ثبت نام خود و در صورت وجود نقص اصلاح اطلاعات ارسالی شما جهت ثبت نام می باشد.
به همین منظور لطفا کد پی گیری خود را که هنگام ارسال اطلاعات به سامانه در اختیار شما قرار گرفت وارد نمایید.
در صورت فراموشی و یا مفقودی کد پی گیری خود برای ما پیام ارسال نمایید.