• تماس ما
  • 01332118283
  • ایمیل ما
  • info@prkiran.ir
  • آدرس ما
  • رشت - چهار راه گلسار-ابتدای بلوار انصاری - ساختمان البرز - واحد ۱۰

تمدید مجوز آموزش کارکنان دولت شرکت پندار رایانه خزر در دو حیطه نرم افزار و سخت افزار